Wenzhou Magicolor Toys Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
EN71 EN71 Intertek WOODEN BABY BLOCKS;WOODEN BOX TOY;SLIDE CAR;KIDS GUITAR;BLOCK TRAIN; 2016-09-20 ~ 2018-09-19 Đã xác minh
CE CE Intertek wooden toys, baby walker, toy box 2017-11-01 ~ 2018-11-01 Đã xác minh
ASTM ASTM Intertek Train Toy; Train Tracks; Railway Toy; 2017-10-26 ~ 2027-10-25 Đã xác minh
EN71 EN71 Intertek Toy Shop 2017-06-02 ~ 2027-06-01
EN71 EN71 Intertek Doll house toy 2017-10-12 ~ 2027-10-11
EN71 EN71 Intertek xylophone; pull train; jenga 2017-06-26 ~ 2027-06-25
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
okeykids 15172068 okeykids Toys & Hobbies>>Pretend Play & Preschool>>Other Pretend Play & Preschool,Toys & Hobbies>>Educational Toys>>Drawing Toys,Toys & Hobbies>>Classic Toys>>Other Classic Toys 2015-10-07 ~ 2025-10-06 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 21 - 30 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này